Realizowane projekty

Tytuł projektu: Dostosowanie i doposażenie infrastruktury hotelarsko- restauracyjnej firmy ”WML” w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Beneficjent: „WML” B. Wasilewski, P. Lassota, Ł. Michaluk Spółka Cywilna

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0108/20

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Regionalny​​ Program ​​Operacyjny ​​dla ​​Województwa​ ​Pomorskiego ​​na ​​lata 2014-2020

Oś​ Priorytetowa 02.​​ Przedsiębiorstwa

Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość​ projektu: 229 455,88​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 229 455,88​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 205 022,69​PLN

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie restauracyjno-hotelarskim – ”WML” S.C. poprzez inwestycję w wyposażenie oraz sprzęt gastronomiczny, noclegowy oraz dezynfekcyjny w części hotelowej i restauracyjnej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Długiej 85/85